Welzijnsschakel De Caproen

Sinds enkele jaren werken we met Welzijnsschakel (WZS) De Caproen aan een leefbare buurt aan de hand van tal van sociale initiatieven. Sinds 2015 creëren we met de WZS een overkoepelend inspraakorgaan voor de voedselbedeling van Sint-Vincentius, Chiro-Sas, Bizarre Sjarelkot, buurtwerking van de parochie en het Caproenbestuur. Het zorgt voor een bredere basis en houvast voor alle initiatieven die wensen in te stappen.

Sinds februari werd een stuurgroep samengesteld onder leiding van een dagelijkse bestuur. Dat bestuur heeft als taak te waken over de vooropgestelde doelen en waarden van de welzijnsschakel binnen de dagelijkse werkingen van de geëngageerde verenigingen en organisaties. De WZS wil immers (verder) bouwen aan een aangename buurt waarbinnen aandacht moet zijn voor het wegwerken of verlagen van de 5 drempels (Betaalbaar, Bereikbaar, Beschikbaar, Begrijpbaar & Bruikbaar) en het verder ondersteunen van de bestaande initiatieven. Het bestuur staat ook in voor het besturen van de Sint-Vincentiusafdeling. Het bestuur wordt aangevoerd door Bart Mommerency, voorzitter van WZS De Caproen.

De welzijnsschakel kun je contacteren via caproen@scarlet.be of je kan langskomen op de openingsuren van het parochiaal secretariaat:

Openingsuren:
open op maandag en woensdag van 9 tot 11.30 uur
open op maandag en donderdag van 16.30 tot 18 uur of
(tijdens schoolvakanties enkel op maandagmorgen, contact ook mogelijk op afspraak)