Ontstaan

In 2005 vroegen een tweetal tieners of ze een filmnamiddag mochten organiseren voor de kinderen uit de buurt. Er kwamen een 20-tal gasten op af en zo hadden de jongens de smaak te pakken. Op 9 december 2006 kwamen ze samen met een elftal jongeren om een bende te vormen!? Een groep die activiteiten wil organiseren om wat leven in de brouwerij te brengen.

De groep kreeg de naam ‘Bizarre Sjarel Brigade’ mee… Bizarre Brigade… verwijst naar het project ‘Allemaal Anders, Allemaal Gelijk’, een Europees initiatief om te werken rond verdraagzaamheid en diversiteit waarbij toen opgeroepen werd om overal in Europa Bizarre Brigades te starten, groepen van tieners en jongeren die zich wilden inzetten voor hun eigen buurt. Dat project is trouwens samen met verscheidene andere initiatieven uitgegroeid tot ‘De Ambrassade‘.  En dan kwam bij ons ook nog Sjarel in de naam, omdat ook dit initiatief oorspronkelijk deel uitmaakte van het buurtproject rond De Caproen. Dit initiatief kreeg de naam Project Sjarel… en werd uitgebreid met buurtbewoners. Charles (inmiddels overleden) was tot 2005 een oudere buurtbewoner met een hart voor de kinderen. Hij repareerde fietsjes voor buurtjongeren, luisterde naar hun verhalen, troostte ze, …

Zowel de Koning Boudewijnstichting als Cera-foundation, twee belangrijke projectfinancierders, erkenden dat initiatief van werkgroep Domein als een bijzondere inspanning om de buurt wat op te vrolijken en dichter bij elkaar te brengen.  De Koning Boudewijnstichting heeft het project geselecteerd als ‘buiten gewone buurt‘.  Cera-foundation erkent het project binnen ‘Ruimte voor de jeugd‘. Later zouden deze partners nog een belangrijke rol spelen voor de oprichting van het jeugdhuis.

De Bizarre Sjarel Brigade, kortweg BizSjaBri, laat zich voornamelijk leiden door tieners die zich willen inzetten voor hun leefbare buurt. De werking kon zich van in het begin al moeilijk vergelijken met een jeugdbeweging. De drempel was en is nog steeds zeer laag maar bovenal had de BizSjaBri in de beginperiode geen vaste stek of samenkomst. Gemiddeld kwamen de brigadiers zo’n 1 keer per maand samen en ze werkten ongeveer een drietal evenementjes uit per jaar. Jongeren engageerden zich, maar lieten het weer los.

In 2007 kwamen drie jongeren vragen om ook een initiatief te nemen. Zij wilden een jongerenontmoetingsplek, een binnenruimte waar ze kunnen babbelen, gamen, iets drinken… Samen met die jongeren en de initiatiefnemers van de BizSjaBri werd in het voorbije jaar gepeild naar de ernst van hun engagement. Zo verzamelde de initiatiefnemers in dat jaar 100 handtekeningen van jongeren die achter hun initiatief stonden. 2 volwassen begeleiders gingen toen samen met de jongeren op zoek naar de mogelijkheden voor het opstarten van een beperkte jeugdhuiswerking. Ze werden hierin bijgestaan door gemeenteraadslid Sandy Dobbelaere.

In september 2008 gingen er telkens elke derde vrijdag van de maand jeugdinstuiven door onder de noemer Sjarelkot in de zalen van POC De Caproen. Naast het gezellig samenzijn werd ook telkens een laagdrempelige activiteit aan gekoppeld. Het doelpubliek werd vastgestel op jongeren tussen 14 en 18 jaar, wat later zou uitbreiden vanaf 13 jaar.

Eind 2008 werd de Bizarre Sjarel Brigade en de jeugdwerking van het Sjarelkot samengebracht onder de noemer Bizarre Sjarelkot en door de gemeente Bredene erkend als jeugdvereniging. Vanaf dat moment sloot de vereniging aan bij de Bredense Jeugdraad en kon het beroep doen op financiële en materiële ondersteuning van de gemeente.

In 2009 werden de achterste leegstaande lokalen van De Caproen verbouwd (met veel dank aan de vele vrijwilligers en de verschillende bij elkaar gebrachte fondsen) tot een gezellige trendy polyvalente ruimte waar de instuiven van het Sjarelkot hun onderdak konden vinden. Op 20 november van dat jaar was er dan de grote officiële opening en had Bredene opnieuw een jeugdhuis!

In 2010 hervormde de Bizarre Sjarel Brigade zijn werking. Het concept om met enkele gasten samen te komen om een aantal activiteiten te organiseren sloeg niet echt aan bij de intussen nieuwe generatie tieners en er werd naar een oplossing gezocht. Nu de lokalen van het Sjarelkot beschikbaar waren werd gekozen voor een wekelijkse tienerwerking met een open spelaanbod. Zo werd een tienerversie van de instuiven van het Sjarelkot opgestart en onder die vorm is de BizSjaBri vandaag succesvoller dan ooit tevoren.

In 2013 kon het Bizarre Sjarelkot onder meer dankzij de financiële steun van partner Sint-Vincentius de lokalen uitbreiden en zo nog meer ruimte bieden aan tieners en jongeren om zich verder te ontplooien.

Sinds 2014 kunnen de lokalen ook in samenwerking met het Sjarelkot afgehuurd worden voor kinderfeestjes en/of jongerenevents.